Bịt góc bàn

Những chiếc bịt góc bàn này bằng silicon sẽ gúp bé an toàn khỏi những góc cạnh sắc nhọn nguy hiểm của chiếc bàn