Cặp chống gù lưng

Cặp chống gù lưng là cặp sách đi học có tác dụng chống gù lưng, giữ sách vở không bị quăn, thiết kế vuông vắn, nhiều mầu sắc