Mũ bảo hiểm siêu nhẹ

Mũ bảo hiểm sử dụng vật liệu siêu nhẹ tránh áp lực lê cơ bắp cổ của bé, thoáng khí, an toàn cho bé yêu