Nhật ký đầu đời của bé

Quyển sổ nhật ký đầu đời của bé được làm rất thẩm mỹ và rất bền với nhiều mục đầy ắp kỷ niệm như nụ cười đầu, dấu chân đầu tiên, tiếng gọi đầu tiên...