Phấn rôm

Phấn rôm loại tốt được dùng cho trẻ em sơ sinh để chống ẩm ướt, ngừa rôm sảy, chống hăm. Hàng chuẩn tại colorful shop