Sách âm thanh

Sách âm thanh có thể giao tiếp với bé thông qua âm thanh, bé học các chủ đề qua âm thanh sẽ giúp bé phấn khích, nhớ lâu