Thiết bị vệ sinh cho trẻ em

Cung cấp các thiết bị vệ sinh dành riêng cho trẻ em như bô vệ sinh, bô tiểu đứng, miếng đệm lót bồn cầu cho bé tự lập dần trong vệ sinh